Dho problemformulering eksempel dansk. DHO (dansk 2019-02-06

Dho problemformulering eksempel dansk Rating: 4,7/10 700 reviews

Tilbage til fortiden: DHO: Synopsis og kildeliste

dho problemformulering eksempel dansk

Du skal skrive opgaven på skolen, under vejledning af dine lærere. Konkrete tips og råd fra en jurastuderende, du kan bruge med det samme. Alt dette gjorde, at tyskerne stillede regeringen et ultimatum om at gribe ind, men det afslog regeringen og efterfølgende ophørte med at fungere. Det vigtige ved en opgaves opbygning er altså, at der kan spores en rød tråd i opgaven, og at man som læser ikke sidder og undrer sig over, hvorfor man mon læser dette afsnit. Udover ar risikere at miste sit eget liv, har de lagt utrolig meget tid i det arbejde de har lavet.

Next

DHO

dho problemformulering eksempel dansk

Tage Voss er en samfundskritiks, og han mener ikke, at Danmark havde en reel modstandsbevægelse, men i stedet små grupper, der modarbejde tyskerne individuelt. Til højre angives genren, der alene markerer typen af referencer, man kan have i en opgave, men man skal kun have informationerne til venstre med i en endelig litteraturliste. Jeg synes, at modstandsbevægelsen spillede en vigtig rolle under 2. Dog afskaffede han ikke stavnsbåndet, men det var hans styre der dannede et grundlag for det fremtidige Danmark. Ved hjælp af dens dramaturgi og ved brugen af de historiske effekter danner filmen et portræt af Struensee. Herunder kan du så lave underafsnit.


Next

DHO

dho problemformulering eksempel dansk

Dernæst skal du kunne vurdere resultatet gennem f. Skrivning Der er afsat 20 timers elevtid til opgaven. Primærlitteraturen er den tekst, du behandler, f. Hvis der er tale om materiale, som du benytter meget, kan det være en fordel at anføre en let gennemskuelig citationsforkortelse i litteraturlisten, som du anvender hver gang du henviser til værket i dine noter. Hvilken litteratur og information skal jeg anvende? Stavnsbåndet og totur er det modsatte af oplysningstanken og derfor afskaffe Struensee toturen. Det viser at det er Danmark, der styrer modstandsbevægelsens handlinger, om det så er ulovligt eller ej.

Next

Dansk

dho problemformulering eksempel dansk

Dog har jeg også sammenlignet Danmark med resten af Europa, da dette er altafgørende for hvordan Danmark blev set og så resten af Europa. Citatet viser også, at de nægter at overgive sig til tyskerne og tale deres sprog, men derimod modarbejde dem. Der gives én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af såvel den skriftlige opgave såvel som det mundtlige forsvar. Det vil sige hvilke forskellige ledere og samfundsmiljø der kunne lede til udviklingen samfudnet. Kildekritik er en nem metode til at få et kritisk overblik over sin kilde, samt en grundlæggende præsentation af hvad man har at gøre med. Der skal være et fokus, nogle bestemte ting du vil undersøge. Opgaven skal indeholde en kort indledning, hvori du præsenterer emnet og din faglige vinkling.

Next

Opgaveskrivning og formalia

dho problemformulering eksempel dansk

Hele artiklen er struktureret på statsministerens begejstring over Jens Ege og hans fortællinger om 2. Din lærer skal godkende den og evt. Medaljen overrækkes af statsminister Helle Thorning. Til historieeksamen og Historieopgaven 3g skal du opstille én eller to problemstillinger til det materialesæt, du har fået udleveret. Evalueringen skal anvendes fremadrettet med henblik på en løbende progression i elevernes beherskelse af skrivekompetencerne.

Next

Eksempler på DHO opgaver i STX

dho problemformulering eksempel dansk

Til sidst vil jeg konkludere det hele, og ende ud med en endelig konklusion. Det kan du læse mere om. Se på listen med eksempler på her på siden. En opgave, hvor det ene afsnit naturligt leder videre til det næste, er at foretrække, og derfor er det vigtigt, at man som skribent forstår, hvad der skal ske i de tre niveauer, og hvordan man kobler dem sammen. Det er meget negativt ladet ord, der er med til at skabe en lidt dyster stemning i digtet.

Next

2y DHO problemformuleringer: DHO problemformuleringer

dho problemformulering eksempel dansk

I den forbindelse må du ikke uden videre springe ét eller to niveauer over; det ene forudsætter det andet. Du får hjælp af din lærer til at opstille din opgaveformulering, men du skal selv være med til at forme og præge den i undervisningen og vejledningen, og du skal selv skrive et forslag til den. Hvordan ser en problemformulering ud? Perioden vendte op og ned på de sociale lag og er derfor et godt eksempel på hvor meget det danske samfund har forandret sig. Litteraturlisten skal opstilles alfabetisk efter forfatternes efternavne. Det gøres ved at trykke på 'svar' under deres kommentar. Kommunisternes forsøg på at påvirke opinionen i det borgelige Danmark skete igennem bladet. Hvordan kan man sammenligne kvinders forhold på arbejdsmarkedet i 1870´rne med i dag? Dernæst følger selve opgavebesvarelsen, dvs.


Next

2y DHO problemformuleringer: DHO problemformuleringer

dho problemformulering eksempel dansk

Hertil kommer indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller, illustrationer m. Redegørelse for religion mod videnskab i oplysningstiden. Hun tjener ellers hos Madam Olsen som er jordemoder, men da hun bliver gravid med en ukendt mand, kommer hun på fødselsstiftelsen. Frihedskæmpere bekæmper fjenden direkte, og det var det modstandsbevægelsen gjorde. At de taler tavshed, menes der, at det arbejde og de handlinger modstandsbevægelsen foretager sig foregår illegalt. Dine lærere giver en karakter, på baggrund af opgaven og den mundtlige årsprøve.

Next

Opgaveskrivning og formalia

dho problemformulering eksempel dansk

Selvom begge begreberne hænger uløseligt sammen, har de forskellige roller i de forskellige opgaver, man kommer ud for i gymnasiet. Litteraturliste Efter konklusionen, på en ny side, laver du en liste over film, bøger, artikler, hjemmesider og andet materiale, du har anvendt i din opgave. Digtet handler om Danmark, der er blevet besat. Arbejdet med opgaven skal svare til en arbejdsindsats på 20 timer, og omfanget af opgaven skal være på minimum 6 normalsider og maksimalt 8 normalsider i alt. Jeg kommer også ind under det historiske, da jeg fortolker mine kilder med det historiske som omdrejningspunkt. I løbet af den næste dag bliver det meget koldt, hvilket bliver for meget for Karen.

Next